23 Απρ 2013

Δεν μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς για το ΔημόσιοΤη μεγάλη Τετάρτη θα είναι τελικά η αργία της Πρωτομαγιάς για τους Δημόσιους υπαλλήλους και υπηρεσίες, αφού σύμφωνα με το ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448/19-4-2013 έγγραφό του, το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ενημερώνει ότι η 1η Μαΐου, η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.